54ste Vissennetwerk donderdag 7 september

maandag, 19 juni 2017

Donderdag 7 september a.s. vindt de 54ste bijeenkomst van het Vissennetwerk plaats. Het thema is Riviertrekvissen. Locatie : Grandcafé Brasserie Restaurant De Verdraagzaamheid te Zaltbommel.

54ste Vissennetwerk donderdag 7 september

Je kunt je nog aanmelden!

Thema Riviertrekvissen
7 september 2017
Locatie: de Verdraagzaamheid, Zaltbommel

Dagvoorzitters: Matthijs de Vos (Waterschap Rijn & IJssel) en Tim Vriese (AT-KB)

Voorlopig programma

10:00 Ontvangst
10:30 Welkomstwoord (Willie van Emmerik, Vissennetwerk/Sportvisserij Nederland)

Voorzitter Tim Vriese

10:35 Jochem Hop (AT-KB) - Ontwikkelingen riviervissen in de Rijntakken van 1995 tot heden
10:55 Thijs Belgers (VBC Roer) - nieuwe ontwikkelingen salmoniden Maas en zijbeken
11:15 Monique van de Water beschermingsniveau riviertrekvissen
11:35 Frank Collas (Radboud Universiteit) - Effect van langsdammen op visdichtheden in de oeverzone van de Waal

11:55 Toelichting excursie (Willie van Emmerik)

Excursie: Uitdelen lunch + fietsen en vertrek voor excursie naar nevengeul Gameren (10 min fietsen. 2 groepen: 1) zegentrek AT-KB 2) toelichting ontwikkeling nevengeulen Gameren en de monitoring van vis (Margriet Schoor, RWS Oost Nederland)

14:00 Terug van excursie

Voorzitter Matthijs de Vos

14:15 Frank Spikmans (RAVON) Recent kwabaalonderzoek in Gelderland en knelpunten
14:35 Lore Vandamme (INBO) Recente inzichten kwabaal herintroductieproject in Vlaanderen
14:55 Arthur de Bruin (RAVON) - Evaluatie van vismigratievoorzieningen bij gemalen en stuwen in de Grote Beek en Voorsterbeek op basis van telemetrisch onderzoek
15:15 Vragen en discussie

15:30 Netwerkborrel