55 ste bijeenkomst Vissennetwerk op vrijdag 1 december

donderdag, 02 november 2017

Op vrijdag 1 december vindt de 55 ste bijeenkomst van het Vissennetwerk plaats. Het thema is Innovatie. Locatie: Kantoor ATKB, Koeweistraat 7, 4181 CD Waardenburg.

55 ste bijeenkomst Vissennetwerk op vrijdag 1 december

Je kunt je nog aanmelden. Klik hier.

Thema: Innovatie
Vrijdag 1 december 2017 te Waardenburg
Locatie: kantoor ATKB


Dagvoorzitter: Marco Beers (Waterschap Brabantse Delta)

Programma

10:00 uur Inloop, ontvangst met koffie of thee

10:30 uur Welkomstwoord (Jouke, Marco)
10:40 uur Martijn Schiphouwer (RAVON) - Glasaal gevolgd, van kruisnet naar VIE-tag
10:55 uur Nils van Kessel/Martijn Dorenbosch (Bureau Waardenburg) – Bodemzuiger voor het vangen van rivierprikken
11:10 uur Gerard de Laak (Sportvisserij Nederland) – Mogelijkheden van de sidescan sonar

11:25 uur Koffiepauze

11:55 uur Dominiek Decleyre (Agentschap Natuur en Bos) - Niet Tidale Aantakking: toepassing voor laterale vismigratie langs de Zeeschelde
12:20 uur Roel Doef (Rijkswaterstaat WVL) - Achteroevers rond het IJsselmeergebied. Van pilot naar praktijk!

12:45 uur Lunchpauze

13:45 uur Daan Musters (student Wageningen University) – Relatie tussen regionale vismigratie en visetende broedvogels uit enkele Natura-2000 gebieden
14:00 uur Tom Heuts (student Universiteit Utrecht) - Onderzoek naar vispopulaties in het beheergebied van HDSR. Een ‘geobased’ netwerkanalyse op basis van de visgegevens 2012-2016

Pitches
14:15 uur Jasper Arntz (Arcadis) -Vispassage APK
14:20 uur Jouke Kampen (AT-KB)– Innovaties puls elektrovisserij
14:25 uur Gerrit Jan van Dijk (Waterschap Drents Overijsselse Delta)– Innovaties vispassage / pomp gemaal
14:30 uur Pieter Beelen (Sportvisserij Nederland) - Vissoortherkenning aan de hand van foto’s
14:35 uur Jelger Herder (RAVON) – Laatste ontwikkelingen eDNA

14:40 uur Netwerken + borrel