Vissennetwerk 14 september 2018

donderdag, 12 juli 2018

Vrijdag 14 september is 'Visserij: doelmatig en duurzaam het thema van het Vissennetwerk. Locatie: Lelystad Gestreefd wordt naar een programma waarbij beleidsmatige, technische onderwerpen en praktijk voorbeelden elkaar afwisselen. Ingegaan wordt op de relatie visserij-KRW, zowel beleidsmatig-juridisch als instrumenteel (maatlatten).

Vissennetwerk 14 september 2018

‘Meten, weten en beheren’ is een onderwerp, evenals een benadering waarbij visserij als ecosysteemdienst wordt geschetst (promotie-onderzoek).
Praktijkvoorbeelden over (gereguleerde) benutting en een doelmatig ingericht beheer vanuit
enkele VBC’s (Friesland, Volkerak-Zoommeer) worden gepresenteerd. Ook de visserij op het IJsselmeer-Markermeer komt aan bod,
in het bijzonder ook welke ontwikkelingen en initiatieven er te melden zijn om ook hier de visserij te verduurzamen.
Niet alleen de beroepsvisserij, ook de sportvisserij is ‘gebruiker’ van visstanden. ‘Sportvissen met verstand’ staat daarom ook op het programma.

Een min of meer definitief programma zal eind juli beschikbaar zijn.

Je kunt je alvast aanmelden voor deze dag!