Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Bijeenkomsten archief

20 Vissen tussen zoet en zout

donderdag 27 november 2008 t/m donderdag 27 november 2008

In overleg met het platform zoet/zout zijn 2 dagen georganiseerd over dit thema. De eerste dag gaat vooral in op migratieproblemen aan de kust. De Vissennetwerkdag gaat daarop verder met kennisuitwisseling over herstel van zoet/zout gradien...

Lees meer

19 Polder problemen voor vis

donderdag 02 oktober 2008 t/m donderdag 02 oktober 2008

Polders zijn vaak slecht bereikbaar voor vis. Ook de noodzakelijke deelhabitats als paaigebieden en overwinteringsplekken liggen vaak in een ander peilvak. Zomaar enkele problemen voor vis in polders. Deze dag zal worden ingegaan op deze en...

Lees meer

18 Beekherstel en vismigratie in Limburg en omgeving

donderdag 05 juni 2008 t/m donderdag 05 juni 2008

Vismigratie staat meer in de belangstelling dan ooit, ook door de KRW. In het waterschapsgebied van Roer en Overmaas is jaren gewerkt aan het realiseren van vispassages in de Roer en Hambeek. De potenties van deze wateren zijn groot, met na...

Lees meer

17 KRW en de maatregelen op het gebied van vis

donderdag 27 maart 2008 t/m donderdag 27 maart 2008

Voor de Kaderrichtlijn Water zijn maatlatten opgesteld waaraan de waterlichamen voor wat betreft vis aan moeten voldoen. Slechts weinig wateren voldoen hieraan op dit moment. Maatrgelen om hieraan wel te voldoen worden op dit moment geformu...

Lees meer

16 Inzet van vrijwilligers bij monitoring visbestanden

donderdag 22 november 2007 t/m donderdag 22 november 2007

Vis krijgt op het ogenbik meer aandacht dan ooit, onder andere door allerlei wetten en regelgeving. Alle adviesbureaus zijn daardoor ook druk aan het werk met vis. Daarnaast zijn tegenwoordig ook veel PGO’s en vrijwilligers bezig met monito...

Lees meer