Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

59e bijeenkomst Landwaterovergangen

maandag, 15 oktober 2018 t/m vrijdag, 23 november 2018

Veel wateren hebben om verschillende redenen onnatuurlijke, harde of abrupte land-waterovergangen. Dit vormt vaak een knelpunt voor vissen en het hele ecosysteem omdat ondiepe oeverzones belangrijke functies voor vis hebben zoals habitat voor voortplanting en opgroei, foerageerplek en schuilplaats. Deze bijeenkomst gaat over het belang van oeverzones en de verschillende aspecten die daarin meespelen.

Programma

Land-waterovergangen en vissen
Vrijdag 23 november 2018
Locatie: Verkadefabriek te  's-Hertogenbosch

Dagvoorzitter: Tim Pelsma (Waternet/Stuurgroep Vissennetwerk)

Programma

10:00 uur Inloop, ontvangst met koffie of thee

10:30 uur Welkomstwoord

10:40 uur Susan Sollie (Tauw) - Fysieke structuurparameters oevers - meten, bruikbaarheid en habitatgeschiktheid

11:00 uur Michiel Verhofstad (FLORON) - Natuurvriendelijke oevers en hun meerwaarde voor biodiversiteit.

11:20 uur Koffie

11:40 uur Sophie Vermeersch (INBO) – Evaluatie van plasbermen als aquatisch habitat voor vispopulaties

12:00 uur Jaap Quak  (Sportvisserij Nederland) – Land-waterovergangen en het voedsel van jonge vis

12:20 uur Lunch

13:30 uur Sanne Ploegaerts (RAVON) - Belang overstromingsvlakten voor vissen

13:50 uur Twan Stoffers (WUR) - Habitatgebruik van jonge vis: hoe breng je dat in kaart?

14:10 uur Leo Bruinzeel (Vogelbescherming) - Vogels, vissen, landwaterovergangen

14:30 uur Pitches
• Frank Collas (Radboud Universiteit Nijmegen): Toepassing thermische camera om habitatgeschiktheid van nevengeulen te meten
• Kerry Brink (Reaching Rivers) – boek From Sea to Source
• Jelger Herder: Ontsnippering in Noord Holland (filmpje)
• Willem Romeijn (Sportvisserij Nederland) – Vissenbossen (filmpje)

15:00 uur Afsluiting

15:15 uur Netwerkborrel

Verslag
pdf
Verslag VNW 23 november (PDF)
pdf
Presentatie Susan Sollie (PDF)
pdf
Presentatie Michiel Verhofstad (PDF)
pdf
Presentatie Sophie Vermeersch (PDF)
pdf
Presentatie Jaap Quak (PDF)
pdf
Presentatie Sanne Ploegaert (PDF)
pdf
Presentatie Twan Stoffers (PDF)
pdf
Presentatie Leo Bruinzeel (PDF)
pdf
Pitch Frank Collas (PDF)
pdf
Pitch Kerry Brink (PDF)
pdf
Pitch Willem Romeijn (PDF)