54ste bijeenkomst: Riviertrekvissen

donderdag, 07 september 2017 t/m donderdag, 07 september 2017

Op donderdag 7 september a.s. vindt de 54ste bijeenkomst van het Vissennetwerk plaats. Het thema is Riviertrekvissen. Locatie : Grandcafé Brasserie Restaurant De Verdraagzaamheid te Zaltbommel.

Programma

Thema Riviertrekvissen
7 september 2017
Locatie: de Verdraagzaamheid, Zaltbommel

Dagvoorzitters: Matthijs de Vos (Waterschap Rijn & IJssel) en Tim Vriese (AT-KB)

Voorlopig programma

10:00 Ontvangst
10:30 Welkomstwoord (Willie van Emmerik, Vissennetwerk/Sportvisserij Nederland)

Voorzitter Tim Vriese

10:35 Jochem Hop (AT-KB) - Ontwikkelingen riviervissen in de Rijntakken van 1995 tot heden
10:55 Thijs Belgers (VBC Roer) - nieuwe ontwikkelingen salmoniden Maas en zijbeken
11:15 Monique van de Water (WNF) - beschermingsniveau riviertrekvissen
11:55 Frank Collas (Radboud Universiteit) - Effect van langs dammen op visdichtheden in de oeverzone van de Waal


11:55 Toelichting excursie (Willie van Emmerik)

Excursie: Uitdelen lunch + fietsen en vertrek voor excursie naar nevengeul Gameren (10 min fietsen. 2 groepen: 1) zegentrek AT-KB 2) toelichting ontwikkeling nevengeulen Gameren en de monitoring van vis (Margriet Schoor, RWS Oost Nederland)

±14:00 Terug van excursie

Voorzitter Matthijs de Vos

14:15 Frank Spikmans (RAVON) – Recent kwabaalonderzoek in Gelderland en knelpunten
14:35 Lore Vandamme (INBO) – Recente inzichten kwabaal herintroductieproject in Vlaanderen
14:55 Arthur de Bruin (RAVON) - Evaluatie van vismigratievoorzieningen bij gemalen en stuwen in de Grote Beek en Voorsterbeek op basis van telemetrisch onderzoek
15:15 Vragen en discussie

15:30 Netwerkborrel

Verslag
pdf
Verslag 54e VNW riviertrekvissen (PDF)
pdf
Presentatie Thijs Belgers (PDF)
pdf
Presentatie Monique van de Water (PDF)
pdf
Presentatie Frank Collas (PDF)
pdf
Presentatie Frank Spikmans (PDF)
pdf
Presentatie Lore Vandamme (PDF)
pdf
Presentatie Arthur de Bruin (PDF)