Stuurgroep Vissennetwerk

De stuurgroep bepaalt jaarlijks de thema’s voor het komende jaar en is betrokken bij organisatie van de bijeenkomsten. De stuurgroep bestaat uit leden werkzaam bij verschillende typen organisaties en met expertise op het gebied van vis. Dit zijn:

Marco Beers (Waterschap Brabantse Delta, NL)

Johan Coeck (Instituut voor Natuurbehoud in Brussel, BE.)

Willie van Emmerik (Sportvisserij Nederland, NL.)

Jouke Kampen (AT-KB, NL.)

Jan Kranenbarg (Stichting Ravon, NL)

Eddy Lammens (RWS - WVL, NL.)

Tim Pelsma (Waternet, NL.)

Jaap Quak (Sportvisserij Nederland, NL.)

Matthijs de Vos (Waterschap Rijn en IJssel, NL)

De stuurgroep wordt verder vanuit Sportvisserij Nederland ondersteund door Mecheline Muts en Connie Kolfschoten.