Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

17 KRW en de maatregelen op het gebied van vis

donderdag, 27 maart 2008 t/m donderdag, 27 maart 2008

Voor de Kaderrichtlijn Water zijn maatlatten opgesteld waaraan de waterlichamen voor wat betreft vis aan moeten voldoen. Slechts weinig wateren voldoen hieraan op dit moment. Maatrgelen om hieraan wel te voldoen worden op dit moment geformuleerd en hun effecten worden ingeschat. Tijd om de stand van zaken en de kennis op dit vlak te delen....

Programma

Programma bijeenkomst Vissennetwerk
Donderdag 27 maart 2008, Locatie: Ahoy, Rotterdam

Thema: KRW stand van zaken maatregelen, ABB, Brasem (vis van het jaar)

Programma

10:30 uur Ontvangst met koffie/thee

11:00 uur Opening (Toine Aarts)

11:10 uur KRW tijdpad, maatlatten, maatregelen, het proces
Marcel van den Berg (Waterdienst)

11:40 uur KRW voortgang in Vlaanderen
Jan Breine (INBO).

12:10 uur Resultaten ex ante evaluatie van maatregelen, vis in een groter perspectief
Willem Ligtvoet (MNP)

12:40 uur Lunch

13:30 uur KRW maatregel, beheersvisserij brasem
Harry Hosper (Waterdienst)

14:00 uur Kosten/baten van de KRW voor de waterrecreatie
Roel Roeten (Platform Waterrecreatie)

14:30 uur Brasem, biologie en ontwikkelingen
Willie van Emmerik & Bert Zoetemeyer (Sportvisserij Nederland)

15:15 uur Discussie over maatregelen, effecten, kosten en baten aan de hand van stellingen

15:45 uur Koffiepauze

16:00 uur Rondleiding Visma, de sportvisserijsector onder de loep

16:45 uur Borrel en netwerken

Verslag

 

pdf
Presenatie Harry Hosper (PDF)
pdf
Presentatie Jan Breine (PDF)
pdf
Presentatie Marcel van den Berg (PDF)
pdf
Presentatie Willem Ligtvoet (PDF)
pdf
Presentatie Willie van Emmerik (PDF)
pdf
Speech Roel Roeten (PDF)
pdf
Verslag 27 maart 2008 (PDF)
pdf
Presentatie Bert Zoetemeyer (PDF)